Twee landen 1 gevoel telesu simkaart

Algemeen

De onderwijsintellingen in Nederland vormen een belangrijke schakel in ons bemiddelingsproces. Mede dankzij deze onderwijsinstellingen zijn wij in staat bedrijven in zowel Turkije als Suriname een compleet aanbod van studenten van diverse opleidingen te verzorgen. Wij vormen daarom graag partnerships met onderwijsintellingen en wel om de volgende redenen:

  • Om nog beter op de hoogte te zijn van bestaande en nieuwe opleidingen
  • Om voorlichting en presentaties te geven over de stage mogelijheden in Suriname en Turkije
  • Om nog beter de stagebehoeftes en stagevoorwaarden met de stagecoordinatoren af te kunnen stemmen
  • Om de stage ervaring van de student met de onderwijsinstelling (stagecoordinator) te evalueren