Twee landen 1 gevoel telesu simkaart


Procedure

 • Schrijf je gratis in op deze site. Je ontvangt een bevestiging.
 • Na contact per mail ontvang je een formulier om je Stageprofiel compleet te maken. Geef hierin duidelijk de branche aan waarin je wilt stage lopen en het soort bedrijf. Op basis van o.a. jouw bedrijfsvoorkeur maken wij een match. Jouw Stageprofiel gebruiken wij om je voor te dragen aan directies en HRM personeel. Uiteraard is het ook mogelijk je slechts ter oriëntatie in te schrijven op de website, met de inschrijving ontvang je maandelijks onze nieuwsbrief met actuele informatie en stagevacatures.
 • Wij gaan op zoek naar een passende stage of dragen je een aantal openstaande relevante vacatures voor. Je ontvangt bericht welke bedrijven interesse tonen in jouw profiel en welke stageopdrachten er binnen deze bedrijven mogelijk zijn. Jij maakt een selectie van de bedrijven/het bedrijf waar je stage wilt lopen.
 • Nadat jij hierop terugkoppeling hebt gegeven, nemen wij contact met je op voor een intakegesprek. Intakegesprek: Door gerichte vragen te stellen gaan wij na wat je specifiek zoekt in een stageopdracht. Dit gebruiken we als richtlijn bij het verfijnen van de zoekopdracht .
 • Als de intake goed verloopt, kom je overeen dat MM2 de zoekopdracht vervolgt. Met deze zoekopdracht gaan wij met het door jou geselecteerde bedrijf/ bedrijven bespreken op welke manier er invulling kan worden gegeven aan de stageopdracht. Wij houden hierbij rekening met jouw verwachtingen van de stageplek en proberen in overleg met het bedrijf en jouw school de door jouw gewenste werkzaamheden te verwerken in de stageopdracht.
 • De stageverlenende organisatie reserveerd een stageplaats voor jou. Je ontvangt van ons een accoderingsformulier waaruit blijkt dat de stageplaats is gereserveerd. Na ontvangst van het accoderingsformulier dien je binnen 7 dagen de betaling voor het stagepakket te verrichten. MM2 en het bedrijf gieten je stagevoorkeur in een stageconcept.
 • Beide partijen nemen het initiatief om tussentijds het contact te onderhouden;
 • Wij hebben een match. Je krijgt het stageconcept toegestuurd.
 • Je overlegt de stage-inhoud met je stagebegeleider. Accepteert je stagebegeleider de stage niet, dan gaan we weer opnieuw voor je aan de slag.
 • Accepteert hij of zij het stageconcept wel dan stuur jij MM2 het stagecontract van jouw opleiding toe. Het bedrijf vult het in en je krijgt na overleg het stagecontract geretourneerd.
 • Tot slot wordt het stagecontract ondertekend door de stagebegeleider en door jou zelf.
   

 Visum

Houdt tijdens het in orde maken van je stage rekening met de aanvraag van je visum.
Om stage te kunnen lopen in Suriname moet je in het bezit zijn van een MKV. Make A Move 2 kan je helpen bij de aanvraag hiervan.  Vreemdelingen die langer dan 3 maanden in Suriname verblijven dienen een aanvraag voor Machtiging tot Kort Verblijf (MKV) in te dienen. De aanvraag dient officieel 3 maanden voor de afreisdatum bij het Consulaat te zijn ingediend. Mocht je te laat zijn meld ons dit, dan zullen wij de aanvraag met spoed laten behandelen.  Houdt hier dus rekening mee! Personen geboren in Suriname of personen waarvan één of beide ouders in Suriname is of zijn geboren hoeven deze procedure niet te doorlopen en kunnen in Suriname terecht voor het MKV. Voor meer informatie over de aanvraag van je MKV visum kun je ook terecht op de website van het Surinaams Consulaat (www.consulaatsuriname.nl) of kun je een mail sturen naar info@makeamove2.nl